Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

slika 1

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Muzej istočne Bosne u Tuzli i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona su danas upriličili otvaranje izložbe tradicionalne stambene arhitekture "Kuća sjeveroistočne Bosne".

Izložba arhitektice Tijane Veljković, vanjske saradnice Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je prvi put predstavljena u Tuzli krajem 2014. godine nakon čega je upotpunjena s osam novih maketa bosanskih kuća i ponovo predstavljena javnosti.

Na svečanom otvaranju koje je upriličeno danas obratili su se: mr. Esaf Lević, direktor Muzeja, mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu, te prof. dr Mirsad Kunić, univerzitetski profesor.

Izložba je dostupna za posjetioce u Biološkoj zbirci na Korzu (Turalibegova do br.8.) svakim radnim danom od 10 do 14h.

slika 2

slika 3

Više čitajte na http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=79845