Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

najnoviji projekat zavoda

Najnoviji Projekat kojeg je Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona planirao uraditi tokom 2018. godine, je Predstavljanje i afirmacija Nacionalnih spomenika Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima.

Projektom predstavljamo svih 47 do sada proglašenih Nacionalnih spomenika sa područja 12 općina i grada Tuzle, na našem kantonu. Podsjećamo da na području Bosne i Hercegovine postoji preko 800 nacionalnih spomenika. Državna Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu ima prema Dejtonskom Ustavu nadležnost proglašavanja nekog dobra za nacionalni spomenik. Ona prima i odlučuje o aplikacijama za proglašenje dobara naslijeđa nacionalnim spomenikom. Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine je dobro koje zbog svog kulturnog, historijskog, vjerskog i etničkog značaja, se smatra vrijednim spomenikom za cijelu BiH.

Namjera je da se kroz posebno pripremljeni stručni tekst i odabrane fotografije, prezentuju i afirmišu tokom 47 sedmica ove godine, najvrijednija dobra našeg naslijeđa.
Plan je da javnost tokom cijele godine ima kvalitetne i korisne informacije o nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine koji se nalaze na području Tuzlanskog kantona. Cilj je podići svijest građana o značaju nacionalnih spomenika i sveukupnog kulturno-historijskog naslijeđa za identitet države i pojedinca, te važnost zaštite, obnove i afirmacije istih za društveni razvoj i napredak uopće.

Ako je suditi po pristiglim prijavama medija za učešće u projektu, ovo bi trebao biti uspješan i svrsishodan projekat Zavoda.

 

Pregled priloga o nacionalnim spomenicima TK 2018.

Redoslijed prezentovanja pojedinih nacionalnih spomenika u medijima:

 

R/B Nacionalni spomenik Datum objave
 1.

Proizvodnja soli u Tuzli, industrijsko naslijeđe

6.2.
 2. Koriće Han u Gračanici, arheološko područje. 13.2.
 3. Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, arheološko područje 20.2.
 4. Nekropola sa stećcima u Olovcima, historijsko područje 27.2.
 5. Stari grad Srebrenik, historijsko područje 6.3.
 6. Stećci u Banovići Selu, historijski spomenik 13.3.
 7. Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, historijsko područje 20.3.
 8. Stari grad Soko u Sokolu, graditeljska cjelina 27.3.
 9. Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, historijsko područje 3.4.
 10. Stara džamija Soko u Sokolu, graditeljska cjelina 10.4.
 11. Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, historijsko područje 17.4.
 12. Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija, graditeljska cjelina, Kladanj 24.4.
 13. Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom, graditeljska cjelina 30.4.
 14. Sahat-kula - Gračanica 1.5.
 15. Graditeljska cjelina – džamija u Ćojluku, općina Srebrenik 8.5.
 16. Stara džamija sa haremom u Špionici, graditeljska cjelina. 15.5.
 17. Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom, graditeljska cjelina 22.5.
 18. Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom, historijsko područje 29.5.
 19. Čamdžića kuća u Puračiću 5.6.
 20. Drvena džamija u selu Priluk, prirodno graditeljska cjelina 12.6.
 21. Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem, historijski spomenik 19.6.
 22. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju 26.6.
 23. Husejnija džamija, graditeljska cjelina, Gradačac 3.7.
 24.

Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, graditeljska cjelina

10.7.
 25. Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije, grobljanska cjelina. 17.7.
 26. Kuća Mare Popović u Gračanici, historijski spomenik 24.7.
 27. Kapela Gospe lipničke, Tuzla 31.7.
 28. Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije, grobljanska cjelina 7.8.
 29. Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 14.8.
 30. Hastahana (prva javna bolnica), historijski spomenik, Tuzla 21.8.
 31. Šarena (Časna, Atik, Gradska, Behram-begova) džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese, graditeljska cjelina 28.8.
 32. Historijska građevina Konak – Vijećnica u Gračanici 4.9.
 33. Hram Svetog proroka Ilije, historijski spomenik, Gradačac

11.9.

 34. Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac, historijski spomenik     18.9.
 35. Vila Solvay, historijska građevina, Lukavac 25.9.
 36.

Hram svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, historijska građevina

2.10.
 37. Donja džamija u selu Lukavica, zaseok Delići, historijska građevina. 9.10.
 38. Pravoslavna crkva svetog velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu, graditeljska cjelina 16.10.
 39. Stara željeznička stanica u Lukavcu, historijska građevina 23.10.
 40. Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, prirodno-graditeljska cjelina

30.10.

 41. Kino Centar, historijska građevina, Tuzla 6.11.
 42. Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina

13.11.

 43. Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom u Lukavcu, graditeljska cjelina 20.11.
 44. Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom, historijski spomenik,Gračanica 27.11.
 45. Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzanskog kantona u Tuzli, pokretno dobro 4.12.
 46. Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro 11.12.
 47. Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro 18.12.

 

Svi tekstovi će prema planiranom redoslijedu biti dostavljani medijima koji su aplicirali za učešče u ovom projektu, a isti će također biti objavljivani i dostupni za preuzimanje na web stranici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, www.bastina.ba