Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

bastina 9Na web stranici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona dostupno je cjelokupno izdanje devetog broja časopisa BAŠTINA sjeveroistočne Bosne – časopisa za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe. Zavod je i ovim izdanjem stručno-naučnoj i široj javnosti omogućio uvid u raznovrsnu problematiku naslijeđa sjeveroistočne Bosne.

U ovom broju Baštine 21. autor kroz 21 stručni i naučni rad, na 344 stranice, daje svoj doprinos ka boljem poznavanju i afirmaciji raznovrsnog naslijeđa ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Na slijedećem linku je dostupno cjelokupno izdanje devetog broja časopisa BAŠTINA 9.