Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

NASLOV BAŠT 9 ZA WEBNovi, deveti broj časopisa za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe „Baština sjeveroistočne Bosne“ uskoro će biti dostupan online na web stranici izdavača Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, www.bastina.ba

Kroz već poznate rubrike PROŠLOST, TRADICIJA, PORODICE I LIKOVI ZAVIČAJA, NASLIJEĐE-BAŠTINA, PRIRODNO NASLIJEĐE, AKTIVNOSTI ZAVODA, PRIKAZI-RECENZIJE-OSVRTI donosimo dvadesetak stručnih i naučnih radova.

U ovom broju između ostalog čitajte:

Mustafa Muharemović, Zvornik i okolina u srednjem vijeku

Munisa Kovačević, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla od osnivanja 1983. godine do danas,

Esad Sarajlić, Džemal i Razija Bijedić u Gradačcu,

Semir Hadžimusić, Osnivanje i rad biblioteka u Lukavcu 1945-1953. godine,

Mihad Sakić, Lik i djelo Saliha Šabanovića, književnika iz Puračića,

Sead Selimović, Monumenta Srebrenica – Monumenta 6.,

Nadira Kovač, Kasim Memić, Diverzitet flore Ilinčice,

Munisa Kovačević, Stećci Tuzlanskog kantona

Aneta Jokić, Katolička crkva sv. Ante Padovanskog u Lukavcu,

Amra Hadžihasanović, Konzervatorsko-restauratorski pristup zaštiti materijalnih ostataka slikanih slojeva na spomenicima kulture

Podsjećamo, časopis Baština sjeveroistočne Bosne, zajedno s drugim publikacijama iz izdavaštva Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je uvršten u referentnu CEEOL bazu podataka.

Ranije brojeve (1-8.) časopisa „Baština sjeveroistočne Bosne“ možete pogledati online na slijedećem linku: https://bastina.ba/index.php/izdavastvo/casopisi-bastina

NASLOV BAŠT 9 ZA WEB