Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

8U nastavku pogledajte kadrove koje je zabilježila ekipa Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona prilikom nedavnog obilaska nekropole stećaka na lokalitetu Rajskog jezera u Bašigovcima, općina Živinice.

Ova nekropola sastoji se od 29. stećaka koji su ovdje izmješteni sa svojih ranijih lokaliteta.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9