Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

1U radnoj posjeti Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, danas su bili Dženana Šaran i Azer Aličić, uposlenici Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Osim razmjene iskustava iz problematike zaštite i obnove kulturno-historijskog naslijeđa, glavna tema razgovora bila je riješavanje pitanja tekućeg održavanja Džindijske džamije u Tuzli. Naime, postoji inicijativa da se u narednom periodu krene u sanaciju dotrajalog krovnog pokrivača i uređenja harema Džindijske džamije u Tuzli, dobra kulturno-historijskog naslijeđa koje se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Nakon radnog sastanka, stručni timovi dva Zavoda, predstavnici Medžlisa IZ Tuzla, te potencijalnog investitora Tehnograd company d.o.o. Tuzla su obišli Džindijsku džamiju, izvršili uvid u stanje objekta i razmatrali moguća riješenja.

Džindijska (Husein Čauša) džamija sagrađena je još krajem 17. stoljeća i predstavlja tipičnu bosansku mahalsku džamiju s drvenom munarom. Smještena je u zoni najintenzivnijeg tonjenja terena u Tuzli, više puta je renovirana, ali je uvijek zadržavala autentičan izgled. Danas je jedan od simbola grada na zrnu soli.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4