Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

DSC03707Radi utvrđivanja stvarnog stanja našeg naslijeđa na području Tuzlanskog kantona, neophodni su terenski obilasci dobara i lokaliteta. Tako se veći dio posla JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK odvija na terenu. Nakon terenskog obilaska nekropola stećaka  Tuzlanskog Kantona, tim Zavoda je ustanovio  da se nekropoli stećaka u naselju Noćajevići na lokalitetu Toluša/Toliša, općina Kladanj, ne može pristupiti.

Naime, parcele na kojima se nalazi nekropola su evidentirane kao minirana površina.  Prema urađenom Elaboratu za općinu Kladanj 1990.godine a koju su uradili uposlenici Zavoda,  na ovoj se nekropoli nalazilo 48 stećaka. Budući da je nekropola sada na minskom polju i da je zarasla i zapuštena, veliki broj stećaka je pomjeren ili razbijen, terenskim obilaskom 2016.godine registrovano je  oko 36 stećaka. Uočljivi su različiti oblici stećaka: sljemenjaci, sanduci i stubovi. Stećci se ističu svojom masivnošću i bogatstvom različitih i karakterističnih motiva.
Radi rješavanja ovog problema, u četvrtak  09.02.2017. godine, održan je sastanak u općini Kladanj.  Na sastanku su sudjelovali tim Zavoda, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla Zdenko Tadić i načelnik općine Kladanj Jusuf Čavkunović.

Tema sastanka je bila pomenuta nekropola, odnosno, mogućnosti i načini deminiranja.  Nekropola u naselju Noćajevići na lokalitetu Toliša/Toluša je od izuzetnog značaja za naslijeđe stoga je važno  omogućiti siguran pristup kada je riječ o uklanjanju minsko eksplozivnih sredstava.

Budući da su sve strane složile oko važnosti ovog kulturno-historijskog dobra i rješavanju ovog problema, dogovoreno je da se preduzmu svi potrebni koraci te se započne s deminiranjem nekropole.

Ostaje da vidimo koliko vremena je potrebno za  siguran pristup kulturnom nalijeđu. U međuvremenu,  upozoravamo moguće posjetitelje da ostanu na sigurnom i ne ulaze u nekropolu zbog mogućnosti stradanja od eksplozivnih naprava.

  • DSC03689
  • DSC03693
  • DSC03705
  • DSC03707
  • DSC05683