Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

gracanicki glasnikU Bosanskom kulturnom centru u Gračanici, 15.12.2016.godine, održana je promocija 42. broja "Gračaničkog glasnika". Sadržaj novog broja predstavio je prof. dr. Omer Hamzić, glavni i odgovorni urednik, a potom su se obratili neki od autora objavljenih priloga i članaka: mr. sc. Fatima Bećarević, prof. Ago Mujkanović iz Tešnja, te mr. sc. Rusmir Djedović i Edin Šaković, MA - koji su govorili o temi promocije: starim gračaničkim mahalama s posebnim osvrtom na mahalu Lipa.

Promociju su upotpunila i pitanja, komentari i prijedlozi prisutnih čitatelja i prijatelja časopisa.

Novi broj "Gračaničkog glasnika" možete potražiti u knjižarama "Agenda" i "Svjetlost", a dostupan je i na web-stranici: http://www.gracanickiglasnik.ba/aktuelni-broj/broj-4221/