Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

15 11 2016 19 47 47Obavještavamo autore čiji su radovi ušli u završni izbor za objavu u osmom broju Baštine sjeveroistočne Bosne, kao i sve zainteresovane čitaoce, da će novo izdanje časopisa uskoro biti dostupno u elektronskoj formi na našoj web stranici. Baština i ovaj puta donosi niz kvalitetnih stručnih, naučno-istraživačkih i drugih radova, podijeljenih na ustaljene rubrike (Prošlost, Tradicija, Nasljeđe-baština, Prirodno nasljeđe, Prikazi-recenzije-osvrti i Akivnosti Zavoda).

Osmi broj, između ostalog, sadrži radove Saliha Kulenovića, Zijada Halilovića, Hajrudina Bajrektarovića, Alije Hamzića i mnogih drugih, kako stalnih saradnika, tako i naučnika i istraživača koji po prvi puta pišu za Baštinu.