Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

DSC03860U petak, 14.10.2016. godine, stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona boravili su na terenskom obilasku u općini Kladanj. Tim Zavoda u sastavu Benjamin Bajrektarević (direktor), Munisa Kovačević (stručni saradnik za historijsko nasljeđe), Melisa Žiško (stručni saradnik za orijentalno nasljeđe) i Aneta Jokić (stručni saradnik za graditeljsko nasljeđe), posjetili su značajne lokalitete u ovoj općini.

Prvi posjećen lokalitet je nekropola stećaka Toliša u naselju Noćajevići na kojoj se nalazi 48 stećaka. Putem je podijeljena na dva dijela. Uprkos tome, raspored stećaka, oblici, položaj i motivi ukazuju na to da se radi o jednoj nekropoli. Nekropola krije relativno dobro očuvane sljemenjake, jedan sanduk s postoljem, te tri stuba koja svojom monumentalnošču dominiraju nekropolom (visina preko 2m, motiv štapa). Ukrašeno je 7 spomenika. Tokom agresije kroz ovu nekropolu je iskopana tranšeja i rov u kojemu su se krili vojnici. Neki stećci su pomjerani. Nekropola je obrasla šumskim rastinjem, lokacija na kojoj se nalazi je označena kao minirana površina. 

Nekropola stećaka Mladež broji 17 stećaka, te se na lokalitetu nalazi i jako puno ostataka kamenja. Oblici stećaka su stubovi, ploče i sanduci, a nalaze se na šumskom dijelu parcele. Ističe se stub sa lučno zasvođenim završetkom na čijoj čeonoj strani ima motiv križa.

U općini Kladanj posjećena je i džamija u Tuholju. Stara drvena džamija u Tuholju predstavlja jedan od rijetko sačuvanih primjera drvenih džamija u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je krajem XVIII vijeka. Pripada tipu drvenih džamija sa prednjim mahfilom, otvorenim ulaznim trijemom, strmim četverovodnim krovom i drvenom munarom. Rijedak je reprezentativni primjer vernakularnog graditeljstva bosanskih seoskih džamija.

Fotografije terenskog obilaska možete pogledati u galeriji.

Džamija u Tuholju

 • DSC03860
 • DSC03877
 • DSC03890
 • DSC03908
 • DSC03913
 • DSC03946
 • DSC03949
 • DSC03952

Mladež

 • DSC03725
 • DSC03730
 • DSC03738
 • DSC03750
 • DSC03755
 • DSC03772
 • DSC03779
 • DSC03788
 • DSC03832
 • DSC03836

Noćajevići

 • DSC03513
 • DSC03518
 • DSC03540
 • DSC03552
 • DSC03572
 • DSC03589
 • DSC03595
 • DSC03601
 • DSC03616
 • DSC03703