Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

DSC03104U četvrtak, 13.10.2016. godine, stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona boravio je na terenskom obilasku u općini Kalesija. Tim Zavoda u sastavu Benjamin Bajrektarević (direktor), Munisa Kovačević (stručni saradnik za historijsko nasljeđe), Melisa Žiško (stručni saradnik za orijentalno nasljeđe) i Aneta Jokić (stručni saradnik za graditeljsko nasljeđe), posjetili su značajne lokalitete u ovoj općini.

Posjećena je nekropola sa stećcima koja se nalazi u dvorištu OŠ Tojšići. Nekropola broji 9 stećaka od kojih se ističe jedan sljemenjak, oštećen i jedini s ukrasnim motivima. Ukrasni motivi na ovom stećku su stilizirana vrpca na sljemenu, dvije spirale sa stablom, cvijet, grozdovi te motiv ruke.

Također je posjećena i Atik džamija sa haremom u Tojšićima. Mezarje je ograđeno i održava se. Nišani potiču iz osmanskog perioda sa različitim motivima, a preko 20 nišana ima motiv sablje.

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramor, broji 14 stećaka koji su dobro obrađeni. Tri su stećka bogato ukrašena, a orijentirani su istok-zapad. Od ukrasnih motiva na ovom lokalitetu možemo uočiti tondiranu vrpcu, biljnu stilizaciju grozda koji se u vrhu završavaju u obliku križa sa tri vijenca, spirale i osmolisne rozete.

Posjećen je i nacionalni spomenik, nekropola sa stećcim na lokalitetu Mramorje i Strane. Lokalitet Mramorje broji 16 stećaka raspoređenih u dvije grupe. Stećci sa oba lokaliteta su bogato ukrašeni. Jedan stećak ukrašen je cik-cak vrpcom sa dvostrukim spiralama i rozetama između vrpce, biljnom stilizacijom sa spiralama, grozdovima i predstavom krova.
U galeriji možete pogledati fotografije.

Atik Džamija

 • DSC02891
 • DSC02902
 • DSC02931
 • DSC02937
 • DSC02956
 • DSC02964

Mramor

 • DSC03091
 • DSC03104
 • DSC03120
 • DSC03124
 • DSC03170

Mramorje

 • DSC03326
 • DSC03328
 • DSC03335
 • DSC03352
 • DSC03382
 • DSC03385

OŠ Tojšići

 • DSC02779
 • DSC02785
 • DSC02822
 • DSC02873
 • DSC02876