Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

1Okrugli sto pod nazivom „ Turizam u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, održan je u Kladnju krajem septembra 2016. godine. Organizovan je povodom svjetskog Dana turizma (27. 9.) koji se obilježava svake godine od 1979.Okrugli sto je organizovalo Udruženje za razvoj turizma u Bosni i Hercegivini „Futurist“, sa sjedištem u Tuzli. Aktivno učešće na skupu su imali i Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Etno avlija Mačkovac Banovići.

Na okruglom stolu je izlagalo šest izlagača sa posebnim temama. Mr. sc. Rusmir Djedović je učestvovao kao predstavnik Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla i etno lokaliteta na Konjuhu „Etno avlija Mačkovac“. Zavod ima dužu stručnu saradnju sa pomenutom Etno avlijom i prati njen rad i razvoj sa stručnog aspekta.

Izlagana je tema pod nazivom „Kulturno-historijsko naslijeđe u Etno avliji Mačkovac u funkciji turizma“. U izlaganju je istaknut značaj kulturno-historijskog naslijeđa za razvoj turizma, pa samim tim i lokalnih zajednica. Ukazano je na specifičnosti i značaj Etno avlije Mačkovac, kao „Muzeja na otvorenom“ koji čuva i prezentuje brojna dobra naslijeđa sa područja Tuzlanskog kantona.

Poslije izlaganja je uslijedila diskusija a zatim su usvojeni zaključci na aktualnu problematiku kulturno-historijsko naslijeđe u funkciji razvoja turizma i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Predviđeno je da se pisani tekstovi sa Okruglog stola objave u posebnoj brošuri, raznim elektronskim i štampanim medijima, na facebook fan page stranici i na web stranici www.futuristbih.com

2