Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

NaslovnaPrilikom radova na izgradnji nove trafostanice na lokalitetu Doli u Vražićima (opština Čelić) radnici Elektrodistribucije BiH pronašli su na dubini od otprilike 1,5 m dijelove ljudskog skeleta. O pronalasku je odmah obaviještena Policijska stanica Čelić, čije osoblje je izvršilo uviđaj, a zatim i Kantonalno tužilaštvo TK.

Međutim, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK obaviješten je o pronalasku skeleta tek nekoliko dana nakon otkrića. Odmah po zaprimanju dojave stručni tim Zavoda stigao je na lice mjesta, ali je tamo zateknuto prvobitno stanje lokaliteta – skelet je bio nanovo zakopan. U takvoj situaciji, naravno, nije bilo mogućnosti za preduzimanje bilo kakvih mjera, pa je svako istraživanje u ovom momentu, nažalost, stopirano.

Zavod trenutno preduzima sve potrebne mjere u cilju prikupljanja što više informacija o pronalasku skeleta i posebno o tome kako je i zašto skelet odmah zatrpan. Nadamo se da će se, uz saradnju sa Policijskom stanicom Čelić i Kantonalnim tužilaštvom TK, uskoro stvoriti uvjeti za ponovno iskopavanje i nastavak istraživanja na pomeutom lokalitetu, koji je iz objektivnih razloga Zavodu posebno zanimljiv.

Naime, svega nekoliko metara od lokacije novootkrivenog skeleta nalazi se stećak pod zaštitom Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Budući da podaci iz Elaborata „Kulturno-istorijsko i prirodno naslijeđe opštine Lopare“ rađenog 1990. godine, ukazuju na ranije postojanje dva stećka na lokaliteu Doli, za koje se pouzdano može tvrditi da su nekada bili smješteni visočije u odnosu na današnji preostali stećak, moguće je da pronađeni posmrtni ostaci pripadaju onome kome je jedan od stećaka i podignut, odnosno da su stari oko 500-600 godina. Naravno, zasada je riječ samo o pretpostavci, ali i najmanja mogućnost da se zaista radi o toliko starom skeletu obavezuje sve nadležne da ovom pitanju pristupe krajnje ozbiljno. Ukoliko je pak riječ i o mlađem skeletu (iz Drugog svjetskog rata ili agresije na BiH 1992-95), ovakav nalaz i dalje zaslužuje veliku pažnju.

Stoga ponovo izražavamo nadu da će nam nadležne institucije u što kraćem roku izaći u susret i omogućiti nastavak istraživanja. Također, apulujemo na sva fizička i pravna lica da u slučaju sličnih pronalazaka, posebno u blizini kulturno-historijskih lokaliteta, o tome odmah objavijeste Zavod.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Naslovna