Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

U sklopu programa obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica, u petak 8. jula 2016. godine sa početkom u 19 sati, održana je promocija pete knjige edicije Monumenta Srebrenica – Srebrenica kroz minula stoljeća. Promocija je održana u Kulturnom centru u Srebrenici, gdje su se prisutnima obratili promotori: prof. dr. Adib Đozić, prof. dr. Edin Mutapčić i Benjamin Bajrektarević, direktor JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK – izdavača edicije.

novost slika

Peto izdanje edicije Monumenta Srebrenica na 230 stranica donosi sedam radova, koji su, kao i u prethodnim brojevima, prevedeni i na engleski jezik. Spisak radova i njihovih autora:

- Dr. sc. Edin Mutapčić, van. prof.
DUHOVNO-VJERSKE PRILIKE U SREBRENICI I OKOLINI U XV STOLJEĆU
- Dr. sc. Adib Đozić, red. prof; Mr. sc. Rusmir Djedović
MUSALA, VAROŠ I CIGANLUK U GRADU SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA
- Mr. sc. Rusmir Djedović; Dr. sc. Adib Đozić, red. prof.
NASELJA ORAHOVICA, VIOGOR I BUĆE KOD SREBRENICE KRAJEM 19. STOLJEĆA
- Mr. sc. Nusret Hodžić
NASELJE SUĆESKA – DRUŠTVENO-HISTORIJSKE I DEMOGRAFSKE CRTICE KONTINUITETE ŽIVLJENJA
- Mihailo J. Dinić
SREBRNIK KRAJ SREBRENICE
- Dr. sc. Rasim Muratović, docent
PRESUDA HAŠKOG TRIBUNALA RADOVANU KARADŽIĆU – POTVRDA VELIKOSRPSKE IDEOLOGIJE, POLITIKE I PRAKSE U BOSNI I HERCEGOVINI
- Mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik
ZLOČINI NAD DJECOM U GORAŽDU TOKOM OPSADE 1992-1995

Online izdanje pete knjige edicije Monumenta Srebrenica uskoro će biti dostupno na našoj web stranici.