Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

Rimokatolička crkva i župna kuća počele su se graditi 1928. godine, a završena je 1930. godine. Crkvu i župnu kuću je projektovao poznati češki arhitekt Karlo Paržik. Na zahtjev katoličkik vjernika i poticaja fabrike sode u Lukavcu, nadbiskup dr. Josip Štadler osnovao je 1910. godine župu u Lukavcu, koja je tada brojala 254 katolika.

Prvobitno je župa nosila naziv sv. Andjela Čuvara, da bi 1932. godine promijenila ime u sv. Ante Padovanskog, koje ime nosi i danas. Sadašnje stanje dobra očuvano.