Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

Čamdžića kuća

Stara bosanska kuća, kuća sa čardakom među rogovima. Kuća je u privatnom vlasništvu porodice Čamdžić iz Puračića. Autentični izgled je većinom sačuvan do danas, osim drvenog pokrova, koga je vlasnik da bi sačuvao kuću od propadanja zamijenio limenim. U oštećenom je stanju.Vrijeme nastanka po navodima vlasnika je 17/18 stoljeća. Kuća se ne koristi u stambene svrhe.

Hram Svetog proroka Ilije u Puračiću, historijska građevina

Unutrašnji prostor Hrama je pravougaonog oblika, ukupnih dimenzija 17,20 m x 10,10 m. Sastoji se od priprate, naosa i oltarskog prostora. Iznad priprate nalazi se galerija čiji je nivo poda izdignut za 4,19 m u odnosu na pod priprate.

Priprata je pravougaonog oblika, dimenzija 3,25 m x 10,10 m. Svijetla visina priprate, do galerijske stropne ploče iznosi 3,93 m. Na istočnoj strani priprate nalazi se  6 kvadratnih lučno povezanih stubova dimenzija 37 cm x 37 cm, na koje se oslanja galerija iznad. Udaljenost između 2 centralna stuba, u odnosu na osovinu postavljenu u smjeru istok – zapad, iznosi 2,13 m. Razmak između ostalih bočnih stubova iznosi 95,5 cm(19).  Krajnji sjeverni i južni prolazi su od ostatka priprate odvojeni tankim pregradnim zidom debljine 12 cm. U ovim prostorima dimenzija 3,25 m x 1,20 m, na krajnjoj sjeverozapadnoj, odnosno jugozapadnoj strani se nalazi po jedno metalno zavojito stepenište prečnika od 1,20 m, kojim je priprata povezana sa galerijom.

Opširnije... 

Katolička crkve i župna kuća u župi sv. Ante Padovanskog

Rimokatolička crkva i župna kuća počele su se graditi 1928. godine, a završena je 1930. godine. Crkvu i župnu kuću je projektovao poznati češki arhitekt Karlo Paržik. Na zahtjev katoličkik vjernika i poticaja fabrike sode u Lukavcu, nadbiskup dr. Josip Štadler osnovao je 1910. godine župu u Lukavcu, koja je tada brojala 254 katolika.

Prvobitno je župa nosila naziv sv. Andjela Čuvara, da bi 1932. godine promijenila ime u sv. Ante Padovanskog, koje ime nosi i danas. Sadašnje stanje dobra očuvano.

Vila Solvay

Objekat Vila „Solvay“ izgrađen je u austrougarskom periodu i predstavlja najznačajnije dobro graditeljskog i kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Lukavac. Prvobitno vila "Solvay" nije zamišljena kao stambeni objekat već kao zdravstvena ustanova. Izgrađena je 1911/12. godine i u narodu je poznata pod nazivom „Vila“ ili „Milerova vila“. Dolaskom Fritza Millera za direktora kompanije "Solvay" dvadesetih godina XX stoljeća, objekat mijenja ulogu i postaje stambena vila.

Opširnije...