Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

3-1Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima proglašeni su nacionalnim spomenikom na 59. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH održanoj 6. do 8. novembra 2013. godine. Bulatovci se nalaze 6 km od Kalesije. Na lokalitetu Mramorje nalazi se 18 stećaka podjeljenih u dvije grupe. U jednoj grupi je 10 a u drugoj 8 stećaka. Jedan stećak je u obliku ploče dok su ostali sljemenjaci. Na lokalitetu Strane je 10 stećaka. Stećci sa oba lokaliteta bogato su ukrašeni.

ODLUKU MOŽETE PREUZETI KLIKOM OVDJE (Format: PDF, Veličina: 181 KB)