Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

4-1Grobljanska cjelina - Harem Bukvarske džamije proglašen je nacionalnim spomenikom na 58. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH održanoj 2. do 4. septembra 2013. godine.
U haremu Bukvarske džamije je nekoliko nišana iz 19. stoljeća a ostali su novijeg datuma. Najstariji su na mezaru Emin-bega Ajabegovića iz 1847. godine. Od starijih tu su još mezari:
- Hatidža-hanume Alajbegović iz 1882.;
- Vasvija-hanume, supruge Alajbega iz 1886.;
- Behdžet-bega sina Emin-bega Alajbegovića iz 1888. godine.
Prema prezimenima u ovoj harem su uglavnom sahranjivani Alajbegovići koji prema predanju vode porijeklo od Gradaščevića.

ODLUKA KOMISIJE: Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije, grobljanska cjelina (PDF: 283KB)