Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1135600040_resizeDžamija pripada tipu pravokutnih džamija sa unutrašnjim mahvilom, četverostrešnim krovom i drvenim minaretom.

Dimenzije objekta su 8,13 x 5,30 m. Ulaz se nalazi sa sjeverozapadne strane, gdje se nalazi drveni trijem širine 1,56 m i čija konstrukcija je oslonjena na drvenu gredu - podvlaku i šest drvenih stupova kvadratnog presjeka.

Sa sjeverozapadne strane se nalaze dvokrilna drvena vrata kroz koja se ulazi u pretprostor džamije i gdje se sa jugozapadne strane nalazi stubište koje vodi na mahfil i minaret.

Sa iste strane na kojoj se nalazi trijem, na katu, približno na sredini raspona, nalazi se manji pravokutni prozorski otvor, koji je konstrukcijom trijema djelomično zaklonjen, tako da je ulazni trijem najvjerojatnije nastao nešto kasnije.

Posmatrajući koncepciju džamije, izgled pretprostora i činjenicu da se na pregradnom zidu između glavnog molitvenog prostora i pretprostora nalaze dva prozora istog oblika i dimenzija kao i prozorski otvori na vanjskoj fasadi, moguće je da je džamija ranije imala kvadratičnu osnovu i da je imala sofe, koje su, zbog želje za proširenjem prostora, naknadno pregrađivane i zazidane. U prilog ovoj činjenici ide i raspored konstruktivnih elemenata – stupova i greda, koji je zbog trošnosti objekta vidljiv sa vanjske strane.

Džamija ima ukupno 9 prozorskih otvora raspoređenih u dvije razine, od čega su četiri u donjoj i pet u gornjoj zoni. Konstruktivni sustav objekta je bondruk, gdje je ispuna urađena od ćerpića i cigle. Zidovi su debljine 20 cm i sa vanjske i unutrašnje strane su ožbukani i obijeljeni vapnom.

Džamija ima vrlo jednostavan enterijer. Mihrab je bez dekoracije i, osim drvenog rama i zakrivljene mihrabske niše, ni po čemu drugom se ne izdvaja od ostatka zidne mase. Površina prostora za molitvu je povećana izgradnjom drvenog mahfila koji se proteže do polovice duljine objekta. Konstrukcija mahfila je oslonjena na četiri drvena stupa sa ukrašenim kapitelima i jastucima. U sredini mahfila nalazi se prostor za mujezina. Donja strana mahfila je sa čela ukrašena drvenom dekoriranom daskom (ćenarkom ili kanarkom(2)). Sa gornje strane je postavljena jednostavna drvena ograda visine 70 cm. Naknadnim intervencijama je cjelokupna konstrukcija obojena zelenom i bijelom masnom bojom. U džamiji se nalaze ćurs i mimber. Mimber je također vrlo jednostavan i djelo je nekog domaćeg majstora. Džamija u enterijeru ima ravnu drvenu tavanicu koja je ožbukana.

Džamija je pokrivena čevterostrešnim krovom sa crijepom kao krovnim pokrivačem. Donja strana strehe je ukrašena drvenom dekoriranom daskom.

Minaret džamije je drven i ima osam stranica. Na cca 2/3 visine nalazi se šerefe sa željeznom ogradom. Sa vanjske strane minareta je obložena limom, koji je kasnije obojen bijelom masnom bojom.

Oko džamije se nalazi manji harem gdje su mezari novijeg datuma. Najstariji koji je moguće pročitati potječe iz 1914. godine.

Kompletan tekst možete pročitati ovdje!

  • 1086255483_resize
  • 1135600040_resize
  • 1135600077_resize
  • 1135600096_resize