Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

bastina broj 11 naslovna slika

U izdavaštvu Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona objavljen je broj 11. časopisa za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe – Baština sjeveroistočne Bosne.

Za 11 broj časopisa Baština sjeveroistočne Bosne, 32 autora/koautora donose 26 novih stručnih i naučnih radova, izvještaja i prikaza.

U rubrici PROŠLOST objavljeni su radovi prof. emeritusa Azema Kožara(„Značaj dobara kulturno-historijskog naslijeđa za naučna istraživanja o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini 1992-1995), prof. dr. Seada Selimovića („Etnička i obrazovna struktura stanovništva Zvorničkog sreza od 1945 do 1953. godine“). Prof.dr. Alija Suljić, Edina Suljić, prof., „Bošnjačke familije općine Srebrenica“. Autori ovog rada posebnu pažnju daju teritorijalnom razmještaju, odnosno zastupljenosti pojedinih bošnjačkih familija po naseljima općine, kao i broju domaćinstava te ukupnom broju osoba po familijama, a prikazani su i demografski gubici nastali usljed agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Mr. Kemal Nurkić i mr. Semir Hadžimusić u naučno-istraživačkom radu pod nazivom „Naselje Turija u drugoj polovini 19. stoljeća“ prošlost ovog naselja u općini Lukavac prvi put naučno valorizuju i predstavljaju javnosti.

Poglavlje TRADICIJA obogaćeno je rezultatima stručnih i naučnih istraživanja.

Rezultate terenskih istraživanja čitajte u radovima Marka Matolića, koji piše o katoličkom groblju Tutnjevac u župi Špionica, dok Emir Nišić donosi podatke o pravoslavnim grobljima na području Živinica. Mr. Muhamed Okić govori o naselju Ježinac u općini Srebrenik, a Mersed Šabanović, prof., piše o toponimima općine Bratunac.

NASLIJEĐE/BAŠTINA je dio časopisa koji donosi pregršt zanimljivih, suptilnih, stručnih i naučnih priloga. Ovdje su radovi mr.sc. Zijada Halilovića iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koji piše o stećcima kod Olova, prof.dr. Nusreta Mujagića (Urbo-morfološke karakteristike Živinica). Prof.dr. Tihomir Knežiček i Srećko Škrobić predstavljaju tuzlansko naselje Kreka kroz fotografije nastale do 1920. godine, mr. Zehrina Karić piše o jedinstvenom Ismetu Mujezinoviću, dok Nermin Ibrić, prof., donosi prikaz aktivnosti Historijskog odjeljenja Muzeja istočne Bosne do 2017. godine.

PRIRODNO NASLIJEĐE je u broju 11. časopisa Baština sjeveroistočne Bosne zastupljeno sa pet značajnih stručnih i naučnih radova. Prof. dr. Isat Skenderović, prof. Alma Lejlić, prof.dr. Avdul Adrović, dr.sc. Alen Bajrić, predstavljaju Analizu kvaliteta vode rijeke Brke na osnovu makroinvertebrata dna, mr.sc. Kasim Memić govori o radu Prirodnjačkog odjeljenja Muzeja istočne Bosne kao čuvaru prirodnog naslijeđa Tuzlanske regije. O fizičkogeografskim faktorima kvaliteta zraka u tuzlanskoj kotlini piše mr. Senad Gutić. Tu su još i radovi Mr. Edin Brigić i Zejneba Brigić „Biološki pokazatelji kvaliteta okoliša na području Banovića“, kao i mr.sc. Zerine Terzić „Diverzitet dnevnih leptira iz porodica pieridae, lycaenidae i papilionidae (insecta: lepidoptera) Gornje Tuzle i okoline“.

U posebnom poglavlju AKTIVNOSTI ZAVODA nalaze se radovi koji su nastali kao produkt terenskih istraživanja i stručnog rada saradnika Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Mr.sc. Almira Bećirović i mr. sc. Rusmir Djedović predstavljaju Bibliografiju radova Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona o Srebrenici. Munisa Kovačević, prof. i Melisa Žiško saopćavaju rezultate istraživanja Jevrejskog groblja u Tuzli. Mr. Semir Hadžimusić, piše o restauraciji „Kapitela“ na Slanoj Banji u Tuzli, dok Munisa Kovačević, prof., donosi rezultate terenskog istraživanja nekropole stećaka „Toliša“ u Noćajevićima kod Kladnja.

Na kraju broja 11 časopisa Baština sjeveroistočne Bosne, Amir Krpić, Samir Halilović, Majda Šutić Murselović i Melina Korlatović su uradili prikaze slijedećih publikacija: „Primjeri suživljenja. Bilješke o tuzlanskom kraju u 19. stoljeću“, autora prof. dr. Senaida Hadžića, „Kalesijski „zlatni ljiljani“ i dobitnici ratnih priznanja armije i mup-a Republike Bosne i Hercegovine“, autora Dževada Tosunbegovića, „Kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Lukavac Mjestu, KUD Rudar, 1978-2018.“ autorskog tandema mr. Semir Hadžimusić i Medihe Kahrić, te „Lukavac kakav je nekada bio“, Faruka Kruševljanina.

Broj 11 časopisa BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE možete pogledati OVDJE, a isti će uskoro biti dostupan i u printanom izdanju.