Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

10 naslov

Stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je u cilju nastavka projekta istraživanja, dokumentovanja i valorizacije starih nišana sjeveroistočne Bosne započeo terenska istraživanja u Gornjoj Tuzli.