Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

 

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je ustanova koja je formirana odlukom Skupštine opštine Tuzla od 31. 03. 1983. godine. Potvrđena je rješenjem Republičkog komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 12. 09. 1984. godine pod nazivom Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla sa sjedištem u Tuzli, u ulici II. krajiškoj br. 7. Zavod je započeo rad kao općinski, a kada je nizom ugovora sa općinama sjeveroistočne Bosne preuzeo ingerencije zaštite i korištenja naslijeđa na tim područjima, postajeregionalni Zavod, za područje cijele sjeveroistočne Bosne.

Zakonom «o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla», od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, 21. juna 2000. godine, proglašen je ustanovom od kantonalnog značaja. Istim zakonom je navedeno: «Zavod je javna ustanova koja obavlja djelatnost od posebnog interesa za Kanton». Upisan je u Registar poslovnih subjekata Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj U/I-922/02 od 23. 08. 2002. godine. Među djelatnostima Zavoda su navedeni : »Zaštita kulturne baštine» , «Izdavačka djelatnost», « istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama» ...

Dakle, Zavod kao Javna ustanova se institucionalno i na osnovu zakonskih ovlaštenja bavi problematikom istraživanja, evidentiranja, zaštite, korištenja i obnove svih vrsta kulturno-historijskih i prirodnih dobara na području Tuzlanskog kantona.

Osnovni cilj očuvanja naslijeđa, Zavod ostvaruje kroz slijedeće aktivnosti:

- zaštita i očuvanje spomenika,

- evidentiranje pokretnog i nepokretnog naslijeđa,

- prikupljanje dokumentacije o spomenicima,

- valorizacija dobara naslijeđa,

- izrada separata zaštite naslijeđa u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja,

- izrada projekata, elaborata i studija,

- radovi na spomenicima,

- popularizacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Misija Zavoda:

Misija Zavoda je osiguranje uvjeta za zaštitu i očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na području Tuzlanskog kantona, te predstavljanje navedenog naslijeđa u okruženju. Također, afirmacija značaja zaštite, očuvanja i prezentacije naslijeđa kao značajnog segmenta kulture i društva.

Vizija Zavoda:

Vizija Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona kao kulturne ustanove je stvoriti okruženje u kojem su sloboda i svijest o značaju zaštite i očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa jedan od temelja identiteta i razvoja pojedinca, lokalne zajednice, odnosno Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.