Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

image001U ponedjeljak, 19. maja 2014. godine izvršen je obilazak dijela grada Tuzle. Tom prilikom sam obišao Mejdansku (Vaiz ili Mehmed Ali-efendijinu), Brđansku (Kethoda), Jalsku (Mehmedaginu ili Kzlar), Šarenu (Atik) i Džindijsku (Husen Čauša) džamiju, Hastahanu, ulazni portal stare medrese na Skveru, groblja i mezarja na Boriću, Bukovčićima i Trnovcu te Pumpnu stanicu na Boriću.

Ni jedan od navedenih objekata i lokalitet nije stradao niti je ugrožen osim manjeg broja grobova na katoličkom groblju Borić. Predvorja Jalske i Šarene džamije su neznatno prokisla.

Ispred Zavoda obilazak izvršio Adnan Kalesić.

  • image001
  • image003
  • image005
  • image007
  • image009