Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SDC13148U četvrtak 10. aplrila 2014. godine Zavod je proveo aktivnost obilaska Memorijalnog kompleksa Slana banja kako bi snimio i utvrdio činjenično stanje u kojem se kompleks nalazi.

Memorijalni kompleks na Slanoj banji sačinjavaju:
1. Groblje žrtava poginulih na kapiji 25. maja 1995.,
2. Spomen obilježje sa imenima poginulih boraca Odbrambenog rata 1992-1995,
3. Fontana sa kipovima Leda i četiri dječaka,
4. Spomenik brigadama i odredima koje su oslobodile Tuzlu 1943. dim. 25 X 4,6 m,
5. Spomenik oslobodiocima grada dimenzija 8 X 1,64 m,
6. Spomen obilježje 50 godina SKJ, kameni monolit obrađen sa prednje strane,
7. Biste Josipa Broza Tita i 18 Narodnih heroja,
8. Spomenik sa uklesanim likovima tri borca dimenzija 4 X 2 m,
9. Dva spomenika žrtvama fašističkog terora dimenzija 3,2 X 1,4 m
10. Partizansko groblje na kojem je 687 ploča od mermera sa imenima boraca NOR-a,
11. Zajednička grobnica neznanim borcima NOR-a palim u oslobođenju Tuzle,
12. Barutana, kamena utvrda iz 17. stoljeća, te
13. Stepenište od teniskih terena kojim se ulazi u kompleks,
14. Aleja u dužini od 250 m,
15. Plato sa bistama,
16. Drugo stepenište od platoa sa bistama do spomenika sa motivom tri borca,
17. Niz puteljaka od kojih jedan vodi na
18. Vidikovac iznad Pivare.

Osim Barutane koja je iz 17. stoljeća kompleks je građen u više etapa počevši od 1959. godine. Vremenom neke dijelove kompleksa počeo je nagrizati zub vremena. Mnogi su i obnavljani. Potpuno je obnovljeno stepenište od platoa sa bistama do spomenika sa motivom tri borca kao i sami spomenik. Sanirana je aleja, urađeni kanali za oborinske vode. Nažalost dosta je još toga što treba obnoviti i uraditi. Trebalo bi sanirati ulazno stepenište od parkinga kod teniskih terena, vratiti natpis od metalnih slova i simbole na Spomenik oslobodiocima grada, te sa istog skinuti ormare oglasne table. Dovesti u funkciju fontanu, popraviti jedan broj klupa za odmor. Iskrčiti podivljalo rastinje i očistiti dio kompleksa na prostoru iznad Partizanskog groblja prema vidikovca iznad Pivare te sve do Barutane i ograde UKC-a kako ne bi odavao utisak zapuštenosti i kvario imidž kompleksa i cijelog grada.

Obilazak i uvid u stanje Kompleksa izvršio Adnan Kalesić, Stručni saradnik za historijsko naslijeđe.

 • SDC13148
 • SDC13150
 • SDC13151
 • SDC13153
 • SDC13154
 • SDC13155
 • SDC13156
 • SDC13157
 • SDC13158
 • SDC13159
 • SDC13162
 • SDC13163
 • SDC13167
 • SDC13168
 • SDC13169
 • SDC13170
 • SDC13172
 • SDC13173
 • SDC13175
 • SDC13177
 • SDC13179
 • SDC13180
 • SDC13183