Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba / zavod.khpn@bih.net.ba;

NOVO IZ IZDAVAŠTVA

MEMORIJALNA STABLA

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

STEĆCI TUZLANSKOG KANTONA

ZAHTJEV ZA STRUČNO MIŠLJENJE JU ZAVODA

Na osnovu Zakona o šumama (Sl. novine TK, 09/12; 17/13), Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. novine TK, 06/11; 04/13; 15/13; 02/16), Zakon o zaštiti kulturne baštine (Sl. novine TK, 16/20), na osnovu uvida u dokumentaciju i izlaska na teren, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK daje stručno mišljenje. Zahtjev za stručno mišljenje preuzeti OVDJE.

Popunjeni obrazac i dokumentaciju dostaviti poštom ili lično u prostorije Zavoda
Adresa: Muftije ef. Kurta bb,
(OŠ Mejdan), 75000 TUZLA

Više informacija na 035/228-906; info@bastina.ba

NACIONALNI SPOMENICI TUZLANSKOG KANTONA

PREPORUČENE STRANICE

MUZEJ ISTOČNE BOSNE