Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

DSC03104U četvrtak, 13.10.2016. godine, stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona boravio je na terenskom obilasku u općini Kalesija. Tim Zavoda u sastavu Benjamin Bajrektarević (direktor), Munisa Kovačević (stručni saradnik za historijsko nasljeđe), Melisa Žiško (stručni saradnik za orijentalno nasljeđe) i Aneta Jokić (stručni saradnik za graditeljsko nasljeđe), posjetili su značajne lokalitete u ovoj općini.

Posjećena je nekropola sa stećcima koja se nalazi u dvorištu OŠ Tojšići. Nekropola broji 9 stećaka od kojih se ističe jedan sljemenjak, oštećen i jedini s ukrasnim motivima. Ukrasni motivi na ovom stećku su stilizirana vrpca na sljemenu, dvije spirale sa stablom, cvijet, grozdovi te motiv ruke.

Također je posjećena i Atik džamija sa haremom u Tojšićima. Mezarje je ograđeno i održava se. Nišani potiču iz osmanskog perioda sa različitim motivima, a preko 20 nišana ima motiv sablje.

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramor, broji 14 stećaka koji su dobro obrađeni. Tri su stećka bogato ukrašena, a orijentirani su istok-zapad. Od ukrasnih motiva na ovom lokalitetu možemo uočiti tondiranu vrpcu, biljnu stilizaciju grozda koji se u vrhu završavaju u obliku križa sa tri vijenca, spirale i osmolisne rozete.

Posjećen je i nacionalni spomenik, nekropola sa stećcim na lokalitetu Mramorje i Strane. Lokalitet Mramorje broji 16 stećaka raspoređenih u dvije grupe. Stećci sa oba lokaliteta su bogato ukrašeni. Jedan stećak ukrašen je cik-cak vrpcom sa dvostrukim spiralama i rozetama između vrpce, biljnom stilizacijom sa spiralama, grozdovima i predstavom krova.
U galeriji možete pogledati fotografije.

Atik Džamija

Mramor

Mramorje

OŠ Tojšići