Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

1171639015222Lokalitet Gradina nalazi na krajnjim jugozapadnim obroncima planine Majevice, koji se spuštaju u ovom predjelu do doline rijeke Tinje. Predio je vrlo pogodan za naseljavanje.

Gradina se nalazila na izlazu iz klisure kojom protiče rijeka Tinja.

Oko podnožja Gradine teče Likički potok, a ispod Gradine su i Kuglička vrela. Takav položaj brda, blizina vode i komunikacijske povoljnosti kraja pogodovale su stvaranju gradinskog naselja na vrhu Gradine i okolnim površinama u podnožju, naročito na istočnoj i jugoistočnoj strani.

Na putu koji je probijen za potrebe eksploatacije kamena, skoro do najgornjeg platoa Gradine nalaženo je keramike karakteristične za kasno bronzano i starije željezno doba kao i na obližnjoj gradini u Graboviku-Zaketušama.

Ovaj površinski materijal se može okvirno datirati, za sada, u period kasnog bronzanog i starijeg željeznog doba (od oko 1.000 do 300.godine prije naše ere).

Kompletan tekst možete pročitati ovdje!