Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

Objekat Vila „Solvay“ izgrađen je u austrougarskom periodu i predstavlja najznačajnije dobro graditeljskog i kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Lukavac. Prvobitno vila "Solvay" nije zamišljena kao stambeni objekat već kao zdravstvena ustanova. Izgrađena je 1911/12. godine i u narodu je poznata pod nazivom „Vila“ ili „Milerova vila“. Dolaskom Fritza Millera za direktora kompanije "Solvay" dvadesetih godina XX stoljeća, objekat mijenja ulogu i postaje stambena vila.

Obilaskom ovog objekta utvrđeno je da je isti pretežno u zadovoljavajućem stanju, ali ukoliko se u skorije vrijeme ne uradi sanacija krova navedeno stanje bi se moglo narušiti. Treba reći da u unutrašnjosti objekta skoro da nema inventara nastalog neposredno nakon izgradnje i prvih godina funkcionisanja zgrade. Pronašli smo samo dva zidna drvena sata, stalak za slikanje, jednu umjetničku sliku, dvije pisaće mašine, maketu fabričkog naselja, te nekoliko starih fotografija i dokumenata.

http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3926