Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

Br.

Prezime i ime

Stručna sprema

Radno mjesto

Tel. / e-mail

1.

Benjamin Bajrektarević

VSS

Prof.orjentalistike

Direktor Zavoda

061/ 144-396 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2.

Mr. sc. Rusmir Djedović

VSS

Dipl. geograf

Stručni saradnik za prirodno i etnološko naslijeđe

061/ 151-007

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3.

Munisa Kovačević

VSS

Prof. historije

Stručni saradnik za historijsko naslijeđe

062/ 658-899

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

4.

Merima Žunić

VSS

Bachelor ekonomije

Stručni saradnik za finansijske i knjigovodstvene poslove

061/ 451-007

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

5.

Aneta Jokić

VSS

Bachelor inžinjer građevinarstva

Stručni saradnik za graditeljsko naslijeđe (pripravnik)

061/ 636 – 709

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

6.

Melisa Žiško

VSS

Bachelor turkog jezika i književnosti

Stručni saradnik za orijentalno i nematerijalno naslijeđe (pripravnik)

060/ 313 – 07 – 97

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

7.

Mirzet Mujić

VSS

Bachelor geografije

Stručni saradnik za prirodno i etnološko naslijeđe (pripravnik)

061/ 637 – 962

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Spisak nekadašnjih zaposlenika JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK  

 

Br.

Prezime i ime

Str. sprema

Radno mjesto

Vrijeme provedeno u Zavodu

1.

MUHAMED IMAMOVIĆ

VSS

DIREKTOR

4.5.1983. – 27.8.1987.

2.

IBRAHIM ČOKIĆ

DOKUMENTARISTA SEKRETAR       

1.6.1983 - 31.8.1990.

3.

VESNA ISABEGOVIĆ

VSS

STR. SAR. ZA ETNOLOŠKO NASL.  

12.4.1984. –

4.

DRAŽEN KOSEC

VSS   

STR. SAR. ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE

1.9.1984-26.4.2011.

5.

MIJO FRANKOVIĆ

VSS   

STR.SAR. ZA PRIRODNO NAS.   - DIREKTOR

1.12.1985-31.3.2008.

7.

RADMILA LAZAREVIĆ

VSS

STR.SAR. ZA HIST. UMJETNOSTI

1.8.1986.- 16.2.1987.

7.

STANOJE NIKOLIĆ

VSS

STR.SAR. ZA HISTOR. NAS.  - DIREKTOR

1.1.1989. -31.10. 1991.

8.

LJILJANA TEŠIĆ

VSS

STR.SAR. ZA HIST. UMJETNOSTI

21.3.1989.-1.8.1995.

9.

MARIJA ČUBRILO 

VSS

STR.SAR.ZA HIST. NAS.

1.2.1989.-1.11.1993.

10.

MINA MUJKIĆ

SSS

ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI RADNIK

1.2.1989-3.12.2003.

11.

SVETLANA HADŽIĆ

VSS

STR.SAR.ZA ARHEOLOGIJU

17.4.1989-1.6.199

12.

SANJA TRIFUNOVIĆ

VSS

STR.SAR. ZA GRADITELJSKO NAS.

20.8.1990.- 13.11. 1992.

13.

DOBRILA LIMUNOVIĆ

STR.SAR. EKONOMSKE I FINANSIJSKE POLOVE

1.4.1991.- 1.6.1992.

14.

RAMIZA DEDIĆ

NSS

SPREMAČICA - KURIR

6.11.1984. - 09.02.2015.

15.

DAVOR JURIĆ

SSS

PRIPRAVNIK

1.12.2010.- 1.6.2011.

16.

FAHIRA TRUMIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

1.12.2010.- 30.11.2011.

17.

ALMINA AVDIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

1.12.2010.- 30.11.2011.

18.

SENAD BEGOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

17.1.2011.- 16.1.2012.

19.

ALMASA MURATOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

2.8.2012.- 1.8.2013.

20.

AZRA HODŽIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

22.01.2013.- 21.01.2014.

21.

TIJANA VELJKOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

02.09.2013.- 01.09.2014.

22.

ALMA HALILOVIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

02.09.2013.- 01.09.2014.

23.

ADNAN KALESIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

01.10.2013.- 30.09.2014.

24.

LEJLA BEŠIĆ

VSS

PRIPRAVNIK

01.10.2013.- 30.09.2014.

25. SEMIR HADŽIMUSIĆ VSS PRIPRAVNIK 15.10.2014.- 15.10.2015.
26. EDINA HALILOVIĆ-ŠARIĆ VSS PRIPRAVNIK 15.10.2014.- 15.10.2015.
27. MILICA PETROVIĆ VSS PRIPRAVNIK 03.11.2014.- 03.11.2015.
28.

ALMIR MUTAPČIĆ

VSS PRIPRAVNIK  11.05.2015.- 10.05.2016.
28.

DANIJELA DELIĆ

VSS PRIPRAVNIK  01.10.2015.- 30.09.2016.
28.

SAMID LATIFOVIĆ

VSS PRIPRAVNIK 01.10.2015.- 30.09.2016.
28.

EMIL MUJKIĆ

VSS PRIPRAVNIK 01.10.2015.- 30.09.2016.
28.

EDISA ČELEBIĆ

VSS PRIPRAVNIK 01.10.2015.- 30.09.2016.

 

Od perioda osnivanja 1983-1985. godina u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona ukupno do danas je radilo 24 zaposlenika, od kojih je njih 19 bilo sa visokom, 2 sa višom, 2 sa srednjom i 1. sa nižom stručnom spremom.
Trenutno u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona rade 4. stalno zaposlena radnika i 3. pripravnika.